Đừng đặt dao, nĩa lên cạnh đĩa

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Khi kết thúc bữa ăn, hãy đặt mũi dao và nĩa, trong đó răng nĩa hướng lên trên và lưỡi dao hướng về phía nĩa, ở vị trí gần giữa đĩa với tay cầm nằm trên mép đĩa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.