Đừng hét vào mặt nhân viên phục vụ

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Tìm cách tiếp xúc bằng mắt với nhân viên phục vụ, hoặc giơ ngón trỏ phải lên để thu hút sự chú ý của họ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.