KHÔNG NÓI VỀ TIN ĐỒN

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Tránh xa các cuộc nói chuyện tầm phào vì có nhiều khả năng những người xung quanh sẽ nghe thấy hoặc hiểu không đúng về bạn. Trong cuộc trò chuyện giữa nhóm bạn, nếu một chủ đề thảo luận nào đó trở nên quá căng thẳng, hãy nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.