Tuổi trẻ 3 tỉnh biên giới Việt - Lào chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - TRẦN TĨNH

Trong khuôn khổ hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên 3 tỉnh: Quảng Trị (Việt Nam) và Salavan, Savannakhet (Lào) năm 2012; ngày 27/9, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Tỉnh đoàn Quảng Trị và Tỉnh đoàn tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào) đã tổ chức Hội đàm với chủ đề xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Gần 100 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của 3 tỉnh đã tham dự.

Các tham luận tại Hội đàm đã tập trung vào công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong mỗi đoàn viên, thanh niên, cũng như nhân dân vùng biên giới hai nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung; quán triệt các chủ trương, chính sách, những hiệp định, hiệp ước và qui chế về biên giới, về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước...

Đồng thời, tích cực giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.