Tiếp tục gia hạn thuế VAT cho doanh nghiệp

Tin Tuc - - KINH TÏË - XAÄ HÖÅI - MINH PHƯƠNG

Theo thông báo của Bộ Tài chính ngày 28/9, Chính phủ đã thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính trong việc gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cụ thể: Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 1/2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP nay được tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4/2013. Những doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế GTGT gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.