"Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các trại giam tù binh của địch thời kỳ 1954-1975"

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - H.T

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Liên lạc tù binh Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các trại giam tù binh của địch thời kỳ 1954-1975". Gần 100 nhân chứng lịch sử một thời chống Mỹ, cứu nước đến từ mọi miền đất nước đã tham gia hội thảo.

Tại các trại giam của địch ở miền Nam, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cuộc đấu tranh diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, với những điều kiện đặc biệt, trong những tình thế đặc biệt: Giữa sự sống và cái chết; giữa sự đầy ải đến cùng cực của chế độ tù đầy tàn khốc và niềm tin bất diệt với Đảng, với thắng lợi tất yếu của cách mạng; giữa sự giám sát nghiêm ngặt của kẻ thù và khát khao được kết nối với tổ chức và duy trì công tác; giữa thực tế rất khó khăn trong việc nhận sự chỉ đạo của tổ chức Đảng từ bên ngoài và nhu cầu phải lãnh đạo thường xuyên, kịp thời cuộc đấu tranh với kẻ thù để bảo vệ đồng chí, đồng đội, để tiếp tục góp phần vào cuộc kháng chiến khi đã trở thành tù binh… Bởi vậy, mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt và đấu tranh của các tổ chức Đảng trong các nhà tù cũng mang tính đặc thù.

Hội thảo nhằm làm sáng rõ hơn về các hình thức công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh của Đảng; tiếp tục tôn vinh bản lĩnh chính trị, sự kiên cường, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, những đóng góp to lớn của các tù nhân cộng sản trong các nhà tù của địch thời kỳ chống Mỹ.

Tại Hội thảo, những người “trong cuộc”, những nhân chứng lịch sử đã tập trung vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của địch trong đàn áp, khủng bố tù binh chiến tranh và phá hoại tinh thần Đảng, tổ chức Đảng, công tác xây dựng Đảng, hoạt động đấu tranh của tổ chức Đảng trong các nhà tù, trại giam. Các đại biểu phân tích về: Hệ thống tổ chức, cách thức tổ chức, liên lạc của tổ chức Đảng trong các nhà tù, trại giam; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị trong các nhà tù, trại giam; phương thức, các phong trào, các cuộc đấu tranh của các tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng trong các nhà tù, trại giam; những kinh nghiệm xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các nhà tù, trại giam của địch ở miền Nam.

Hội thảo là một nội dung quan trọng trong tổng thể quá trình tổ chức thực hiện Đề tài "Tổng kết công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các nhà tù, trại giam của địch ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)” - một đề tài khoa học có ý nghĩa quan trọng đặc biệt do Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.