Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X)

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - CÔNG TƯỜNG

Chiều 29/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Hà Tĩnh.

Sau hơn 4 năm học tập, quán triệt nghị quyết, hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quần chúng từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng; nhận thức được chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo. Vai trò của cấp ủy các cấp, các ngành, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ nét hơn. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn, từng bước đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là sự sáng tạo, năng động trong phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đồng chí Tô Huy Rứa cũng cho rằng, Đảng bộ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), đặc biệt là việc phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên. Về những đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp kiến nghị lên Bộ Chính trị trong chương trình làm việc sắp tới.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.