Hà Giang xây dựng trên 290 hồ chứa nước cho vùng cao núi đá

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - CÔNG HẢI

Trong giai đoạn 2012 - 2020, tỉnh Hà Giang sẽ triển khai xây dựng thêm 293 hồ chứa nước sinh hoạt cho bà con các dân tộc tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc Hà Giang, với tổng dung tích nước gần 939.000 m3. Trong đó, giai đoạn 2012 - 2014 xây dựng 99 hồ, giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng 194 hồ.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hồ chứa nước được xây dựng giai đoạn tới sẽ phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, chất lượng, mỹ thuật; hiệu quả sử dụng cao, phù hợp điều kiện từng địa phương. Vị trí xây dựng hồ phải được tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương; dung tích hồ phải phù hợp với nhu cầu về nước sinh hoạt của đồng bào vùng triển khai dự án. Việc thiết kế, xây dựng hồ phải đặc biệt chú ý đến yếu tố chất lượng và mỹ thuật công trình. Chính quyền địa phương phải có các biện pháp tuyên truyền trong nhân dân có ý thức giữ vệ sinh nguồn nước, có trách nhiệm bảo vệ hồ nước. Các huyện phải dành ngân sách hàng năm để duy tu, bảo dưỡng hồ chứa nước...

Được biết, Đề án xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt (hồ treo trên núi) được Hà Giang triển khai từ năm 2007, nhằm giải quyết nạn khát nước ở 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh; tạo điều kiện để bà con các dân tộc vùng cao cải thiện chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn. Đến nay, đã có 91 hồ chứa nước với dung tích 516.417 m3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho 10.114 hộ gia đình với 55.627 người. Dự án hồ chứa nước đã mang lại lợi ích thiết thực và có ý nghĩa to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng cao còn gặp nhiều khó khăn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.