Cần có cơ chế hỗ trợ hoạt động điểm BĐVHX

Tin Tuc - - TIÏU ÀIÏÍM -

Làm thế nào để các điểm BĐVHX phát huy được vai trò trong quá trình xây dựng nông thôn mới? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Triệu Đức Lân (ảnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn xung quanh vấn đề này: Ông đánh giá như thế nào về tình hình hoạt động của các điểm BĐVHX hiện nay? Ngành bưu điện và tuyến BĐVHX trên địa bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các sự kiện lớn như chuyển phát thư báo, tài liệu an toàn; địa điểm nào cũng có thư báo trong ngày. Tinh thần phục vụ nhân dân tốt, khẩn trương. Tuy nhiên, khi chia tách hoạt động bưu chính và viễn thông, bưu điện Bắc Kạn gặp khó khăn hơn trong sản xuất kinh doanh do địa bàn rộng, ít dân, đời sống còn thấp và dân trí chưa cao và nhu cầu dịch vụ ít. Vấn đề này ảnh hưởng không ít tới các điểm BĐVHX.

BĐVHX xuất phát điểm không chỉ là điểm để cung cấp thông tin báo chí mà là chỗ liên lạc điện thoại. Vai trò của các BĐVHX như thời ban đầu giờ không còn nữa, bởi bây giờ, nếu có việc cần có thể bấm di động do vậy BĐVHX phải chuyển đổi mới tồn tại. Cần có những giải pháp nào để các điểm BĐVHX hoạt động tốt hơn, thưa ông? Theo tôi, về mặt pháp lý chúng ta đang thiếu trong việc đưa ra các chế độ hỗ trợ. Tại tỉnh miền núi như Bắc Kạn, điểm BĐVHX làm dịch vụ công và công tác chính trị trên địa bàn; trong đó có việc địa điểm đặt tủ sách pháp luật tại cơ sở. Chúng tôi có đề án trình HĐND tỉnh có cơ chế hỗ trợ đội ngũ này vì làm công tác chính trị trên địa bàn nhưng khi đưa ra, cơ quan tham mưu về luật cho rằng không có quy định nào để làm. Để duy trì các điểm BĐVHX hoạt động tốt hơn thì Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cần có kiến nghị lên Chính phủ để có quy định pháp lý hỗ trợ và các địa phương căn cứ vào đó để làm. Do chưa có văn bản hướng dẫn quy định trách nhiệm của địa phương thế nào nên muốn giúp cũng chưa biết giúp như thế nào.

Tuy nhiên, các điểm BĐVHX nên mở thêm các dịch vụ công để tranh thủ nguồn nhân lực có như trả lương hưu qua bưu điện; phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội chi trả trợ cấp.

Tôi cho rằng BĐVHX có thể phát huy vai trò trong nông thôn mới ở khía cạnh nhiệm vụ, là đầu mối thông tin phục vụ xây dựng nông thôn mới ở hai chiều, cung cấp thông tin từ Ban chỉ đạo và cung cấp thông tin từ cơ sở như mô hình sáng tạo trên toàn quốc về địa phương để lãnh đạo có thể so sánh.

Do chưa có cơ chế phối hợp trong khi các điểm BĐVHX thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam quản lý nên ngay cả UBND xã có việc cũng không dám nhờ. Do đó cần có sự chỉ đạo từ Chính phủ thì các địa phương mới có sự hỗ trợ cụ thể. Một trong số đó là triển khai thêm các dịch vụ công, vừa kinh doanh, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Xin cảm ơn ông!

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.