Nhập lậu gia cầm khiến 3 - 4 chủng virút xen kẽ

Tin Tuc - - BAÅN ÀOÅC - PHAÁP LUÊÅT - MẠNH MINH

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm hôm qua (30/10), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Diệp Kỉnh Tần nhận định: Tình hình nhập lậu gia cầm và giống gia cầm qua biên giới thời gian vừa qua rất phức tạp, đã khiến nhiều chủng virút cúm gia cầm xâm nhập vào nước ta. Hiện nay, có 3 - 4 chủng virút xen kẽ nhau cùng tồn tại, Trung Quốc có chủng virút nào, chúng ta có loại đó.

Báo cáo của Ban chỉ đạo cho thấy, hiện cả nước có 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Điện Biên có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Dự đoán từ nay đến cuối năm, dịch cúm gia cầm sẽ còn phức tạp.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Thú y phân công nhiệm vụ rõ hơn, rà soát và lập lại trật tự hệ thống thú y. Đồng thời, phải sớm xây dựng xong bản đồ dịch tễ và công bố thông tin các chủng virút cúm H5N1 lưu hành (ưu tiên làm sớm cho khu vực phía Bắc). Song song với đó, phải tiến hành xem xét hiệu lực các loại vắcxin cúm gia cầm hiện nay để các địa phương chủ động hơn trong triển khai phòng chống dịch.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.