Thủ tướng chỉ thị về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, thương binh

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ -

Ngày 28/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp đưa nội dung đào tạo nghề cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trở thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề. Đào tạo nghề cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng phải gắn với giải quyết việc làm, chú trọng các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đang cư trú tại địa phương vào làm việc.

Đồng thời, Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương có trách nhiệm thống kê, rà soát con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với các bộ, ngành Trung ương để làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.