Quan hệ Lào - Việt Nam không gì có thể lay chuyển

Tin Tuc - - VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI - HOÀNG CHƯƠNG (P/v T T XVN tại Lào)

Chiều 27/11 tại buổi tiếp Đại sứ Tạ Minh Châu đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Lào, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone tuyên bố, quan hệ Lào - Việt Nam phát triển toàn diện và đang đi vào chiều sâu trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” và cho rằng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tất yếu của lịch sử, đồng thời mong muốn hai bên làm hết sức mình để quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi trường tồn. Chủ tịch Chummaly Saynhasone khẳng định: Dù tình hình như thế nào cũng không lay chuyển được mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Tạ Minh Châu cũng khẳng định, trong nhiều năm qua, quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục và an ninh quốc phòng. Đến nay, Việt Nam có tổng vốn đầu tư tại Lào gần 5 tỷ USD với trên 400 dự án, là một trong 3 nước nước đầu tư nhiều nhất tại Lào; thương mại hai chiều cũng phát triển nhanh, chỉ riêng trong năm 2012 hai nước đã đạt gần 1 tỷ USD... Các địa phương, đoàn thể hai nước không ngừng mở rộng hợp tác hiệu quả. Đặc biệt năm 2012 hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012” đã có sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội của hai nước.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.