Phát động chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2013

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - PHÚC HẰNG

Ngày 29/11, Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013 với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng” đã được phát động tại Hà Nội. Chương trình do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và các nhà đồng tài trợ tổ chức hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm giảm thiểu tham nhũng, tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm mang tới môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Chương trình VACI 2013 gồm 2 phần chính: Cuộc thi sáng kiến và trao đổi kiến thức.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn 20 đề án hay và sáng tạo nhất để trao giải và tài trợ thực hiện (tối đa 300 triệu đồng cho mỗi sáng kiến).

Thông tin chi tiết có thể xem thêm tại địa chỉ: http://www.worldbank.gov.vn hoặc http://www.thanhtra.gov.vn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.