Kết thúc hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - HƯƠNG THỦY

Chiều 27/12, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải truyền đạt Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh truyền đạt Kết luận về Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân truyền đạt Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã nhấn mạnh thêm một số điểm để tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết tại địa phương cơ sở phải được tổ chức nghiêm túc, tránh qua loa, hình thức. Tại địa phương, cơ sở, tại các đảng bộ, cả hai nghị quyết và ba kết luận của Hội nghị Trung ương 6 đều phải được tổ chức học tập, quán triệt một cách đầy đủ, kỹ càng và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Các hội nghị học tập, quán triệt phải thực hiện nghiêm túc, khoa học, có đủ điều kiện phục vụ cho việc học tập. Các báo cáo viên cần được tập huấn trước và phải là người am hiểu về các lĩnh vực mình báo cáo. Đồng chí bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đồng thời, cần xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương để thảo luận trong hội nghị học tập, quán triệt, để phát huy dân chủ và tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, nắm bắt được những vấn đề thực tiễn đặt ra. Chương trình hành động cần chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học và thiết thực. Đặc biệt cần hết sức chú ý đến các giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị sau hội nghị này, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.