Báo chí ã góp ph n thay i t duy, hành ng c a ng bào dân t c

Tin Tuc - - FRONT PAGE - TRỌNG THỦY

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015, nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, qua một năm thực hiện quyết định, đã có trên 38 triệu xuất bản phẩm của 19 ấn phẩm, tương đương 162 tỷ đồng, được vận chuyển cấp phát tới trên 490.000 đầu mối thụ hưởng. Các báo, tạp chí đã xuất bản đủ kỳ, đủ số; hình thức có nhiều cải tiến, in ấn đẹp, trình bày hấp dẫn, dễ đọc, dễ xem, phù hợp với trình độ dân trí và nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số; nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, bám sát chủ trương, chính sách chung cùng nhiều chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để kịp thời chuyển tải đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhiều thông tin có ý nghĩa thiết thực, hướng dẫn đồng bào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn miền núi, giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng an toàn khu… Các báo, tạp chí đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình đối với đồng bào dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Hiệu quả đạt được của các ấn phẩm là rất to lớn, góp phần thay đổi từ nhận thức đến tư duy, hành động của đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện trên mọi lĩnh vực…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nhấn mạnh: Hiệu quả của Quyết định 2472/QĐ-TTg là đã đưa được thông tin đến tận tay đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Tuy nhiên, tin bài chưa phản ánh hết được các vùng miền, các tộc người. Nhiều dân tộc rất ít khi có hình ảnh của mình trên báo. Thông tin về phản ánh của người dân để các cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ còn hạn chế…

Đồng chí Hoàng Xuân Lương cho rằng, để thực hiện quyết định của Thủ tướng đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, việc quản lý, đôn đốc để đưa báo về thôn, bản của cấp huyện, xã cần phải có sự tham gia của cấp xã và phòng dân tộc các huyện. Cơ chế quản lý đã rõ, nên việc ký hợp đồng với các báo, tạp chí phát cho đồng bào rất thuận lợi; sẽ bổ sung ngay đối tượng thụ hưởng báo do chia tách địa bàn. Bộ Tài chính cần sớm có công văn bổ sung kinh phí, bổ sung đối tượng thụ hưởng các ấn phẩm là ban dân tộc các tỉnh và phòng dân tộc các huyện để thực hiện tốt công tác dân tộc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.