22 tỷ đồng

Tin Tuc - - FRONT PAGE -

là kinh phí tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt cho Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2012 - 2015.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.