T ng c ng ph i h p thông tin gi a TTXVN và các b , ngành, a ph ng

Tin Tuc - - FRONT PAGE -

Trong giai đoạn phát triển mới, TTXVN cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương nhằm thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng định hướng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như làm tốt chức năng điều chỉnh, phản hồi thông tin, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.