Góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của Chính phủ

Tin Tuc - - THÒI SÛ - CHU THANH VÂN

Sáng 28/12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đại diện các bộ, ngành tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2012 cho thấy Văn phòng Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh và đối ngoại của đất nước. Để khắc phục tình trạng chậm trễ trong xử lý công việc, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc trên môi trường mạng, tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính, sửa đổi quy chế tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng. Các giải pháp đồng bộ đó đã tạo chuyển biến có tính bước ngoặt trong việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc; tình trạng xử lý văn bản chậm và căn bệnh tùy tiện trong một bộ phận cán bộ công chức đã được khắc phục dứt điểm.

Trong năm, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận gần 97.000 văn bản, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng gần 13.000 phiếu trình giải quyết công việc, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến các bộ, ngành, địa phương; tăng cường trao đổi với các bộ, ngành, địa phương, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, tham gia cùng các bộ, ngành giúp Chính phủ có những thay đổi nhạy bén hơn trong chỉ đạo, điều hành. Phó Thủ tướng biểu dương Văn phòng Chính phủ đã có sáng kiến tiếp cận giao ban với các bộ, ngành, cập nhật thông tin các bộ, ngành, địa phương để cung cấp cho Chính phủ kịp thời; có những chuyển biến trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công việc; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, cho xã hội.

Trong triển khai chương trình nhiệm vụ của Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ bố trí thời gian thích đáng cho lãnh đạo Chính phủ nghiên cứu các đề án, cơ chế, chính sách, nghị định; triển khai các chủ trương, giải pháp của Chính phủ nhanh hơn. Văn phòng Chính phủ phải được tham dự các cuộc họp của các bộ để nắm tiến độ triển khai công việc, nắm đầy đủ những vướng mắc từ dưới lên để tham mưu cho Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Văn phòng Chính phủ chú trọng công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững đoàn kết trong từng đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại một cách hiệu quả; tạo môi trường tốt, kỷ cương, kỷ luật, dân chủ, thẳng thắn, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội sáng tạo một cách cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện thành công khẩu hiệu “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.