Mianma thông qua kế hoạch cải cách

Tin Tuc - - VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI - TTG

Ủy ban Kế hoạch của Mianma ngày 27/12 đã thông qua kế hoạch tổng thể cơ bản 10 điểm về cải cách kinh tế, xã hội.

Kế hoạch này bao gồm cải cách tài chính và thuế, cải cách khu vực tiền tệ, nới lỏng các qui định về thương mại và đầu tư, khuyến khích phát triển khu vực tư nhân, cải cách y tế và giáo dục, lập kế hoạch phát triển nông nghiệp và duy trì đủ lương thực, nâng cấp dịch vụ viễn thông di động và mạng internet, đề ra các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, khẩn trương xúc tiến các chương trình để có hệ thống điều hành chính quyền có hiệu quả và trong sạch.

Phát biểu kết thúc phiên họp của ủy ban nói trên, Tổng thống Mianma U Thein Sein nhấn mạnh tới những nỗ lực nhằm bảo đảm sự tham gia của mọi người dân vào tiến trình cải cách chính trị và kinh tế của đất nước, thúc đẩy quyền bình đẳng của mọi người dân trong làm việc cũng như tìm việc làm, xây dựng và cải cách kinh tế, đặc biệt là phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, Tổng thống Mianma cũng nhấn mạnh đến những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, an sinh xã hội cũng như nhiều lĩnh vực khác. Ông cũng kêu gọi đưa nhiều sản phẩm của Mianma ra thị trường quốc tế, tiến hành công nghiệp hóa thông qua các dự án đặc biệt mà không phải dựa riêng vào nền kinh tế nông nghiệp. Hơn nữa, các dự án đô thị hóa phải được thực thi song song với đảm bảo các điều kiện sống tốt hơn cho người dân.

Tổng thống U Thein Sein kêu gọi xem xét một cách hệ thống các đánh giá về tác động kinh tế và xã hội, quản lý khai thác các nguồn lực trong thực thi các kế hoạch phát triển bao gồm việc thiết lập các khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Ông kêu gọi sự tham gia tích cực của toàn dân, các cơ quan chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương nhằm đạt thành công trong tiến trình cải cách.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.