Ngày 23/1

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn)

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; nhiệt độ từ 16 - 22oC. TP.HCM: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ từ 24 - 34oC. Đà Nẵng: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ từ 20 - 28oC. Điện Biên: Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù; nhiệt độ từ 15 - 27oC. Plâycu: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ từ 15 - 28oC. Cần

Thơ: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ từ 25 - 33oC.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.