Bàn giải pháp hoàn thành việc cấp “sổ đỏ”

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - NGUYỄN BÍCH THỦY

Ngày 22/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2013, bàn giải pháp phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo và sở tài nguyên và môi trường 63 tỉnh, thành phố tại 63 đầu cầu trực tuyến. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Đến nay, cả nước đã cấp được gần 38 triệu giấy chứng nhận các loại với tổng diện tích gần 21 triệu ha; riêng trong năm 2012, cả nước đã cấp được trên 4,3 triệu giấy chứng nhận, tăng hơn hai lần so với kết quả của hai năm 2010 và 2011. Cả nước có 7 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu (đạt trên 85% diện tích) gồm Bình Dương, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương ngành tài nguyên môi trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt 7 lĩnh vực công tác được giao. Bộ đã tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 về tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực đất đai; Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW là cơ sở quan trọng cho sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thanh tra, xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo được quan tâm, chú trọng; công tác điều tra cơ bản đối với khoáng sản được tập trung thực hiện nhằm xây dựng chính sách, chiến lược khai thác, sử dụng khoáng sản của đất nước...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như cơ chế chính sách về đất đai còn nhiều bất cập; các vụ việc khiếu nại tố cáo vẫn chưa giảm, khiếu nại tố cáo đông người tăng mà chưa có giải pháp giải quyết một cách căn cơ; việc cấp giấy chứng nhận tỷ lệ đạt còn thấp; vẫn còn tình trạng xuất khẩu lậu khoáng sản, khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến môi trường; còn nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cơ bản đồng tình với những mục tiêu và giải pháp nhằm thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm cho 7 lĩnh vực trong năm 2013, Phó Thủ tướng lưu ý ngành cần tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi với những góp ý cụ thể, chi tiết, khắc phục những nhược điểm trong thời gian vừa qua, trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 tới. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, cần chú trọng công tác điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên nước; nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động Ủy ban lưu vực sông và chi cục quản lý lưu vực sông; thực hiện nghiên cứu tác động thủy điện dòng chính sông Mê Công tới châu thổ Mê Công của Việt Nam và Campuchia. Trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác khoáng sản với công tác bảo vệ môi trường. Trong công tác dự báo khí tượng thủy văn cần nâng cao độ chính xác, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra; nâng cao chất lượng tuyên truyền...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành cơ bản việc thực hiện cấp giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 85% diện tích các loại đất cần cấp; thực hiện điều chỉnh bổ sung đủ kinh phí và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị chậm triển khai hoặc triển khai thực hiện không đầy đủ Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.