Nhiều điểm mới tại kỳ thi phổ thông năm 2013

Tin Tuc - - KINH TÏË - XAÄ HÖÅI - L.V

Tại Hội nghị công tác thi, tuyển sinh năm 2013, một trong những nội dung quan trọng được ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD - ĐT nhấn mạnh là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 cho phép học sinh mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình, chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác, để tăng cường sự giám sát của xã hội đối với công tác coi thi. Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là việc Bộ cho phép bổ sung quy định về việc chấm kiểm tra tối thiểu 5% bài thi các môn thi tự luận, Bộ tổ chức Hội đồng chấm thẩm định bài thi tự luận. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác đề thi, theo hướng ứng dụng các thành tựu của khoa học đánh giá, ma trận đề thi; ra đề theo hướng mở, gắn với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội và yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.