Lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Biển Đông

Tin Tuc - - FRONT PAGE -

Lập trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.