‘Ndava kutya kurohwa nevana vangu ‘

Kwayedza - - Nhau Dzemumatare - Gamuchirai Muzanenhamu

VANA vashanu vekumiswa mudare redzimhosva vachinzi vari kushungurudza baba vavo vanoramba mhaka iyi vachiti baba ava vanofurirwa nanyachide wavo.

Robe r t Mu kombe akamhan’arira vana vake vashanu vanosanganisira Clive naWellington Mukombe kuHarare Civil Court achiti vamushaisa rugare.

“Vana ava vose vari vashanu vari kundishungurudza nekundityisidzira nekuda kundirova. Ndave kutotadza kugara pamba pangu nekuda kwezvavari kundiita,” anodaro Robert.

Anoenderera mberi achiti vana ava vari kutengesa minda yake zvisinei nekuti ivo akavapa yavo.

“Vana ava ndakapa mumwe nemumwe munda wake wakakura.

‘‘ Zvino nekuona kuti vakura, vakatengesa zvimwe zvidimbu uye pavakaona kuti yavo yapera, vave kuuya kuzotengesa yangu,” anodaro Robert.

Anoti vana ava vanomuudza kuti kare aimbovatonga vachiri kuyaruka asi iye zvino yave nguva yekuti vambomutongawo.

“Vari kuti ndaimbovatonga saka vave kutsiva vachiti ivo vakura, ndivo vave kunditongawo. Ndava kutotya nekuti vakurawo uye vakawanda vanogona kundirova,” anodaro Robert.

Zvakadai, vana ava vanoramba zvose zvinotaurwa nababa vavo vachiti ndivo vari kutotengesa mimba yavakange vavapa.

“Baba ndivo vari kutotengesa minda yavakatipa vachiti yakakurisa zvekuti takatoenda kwamambo vakanzi varipe mumwe wedu nemombe. Zvekuti tiri kuvashungurudza kana kuvatyisidzira manyepo,” anodaro Clive.

Anoti minda yavakapihwa nababa vavo iyi vakavati zvakare vatengese zvimwe zvidimbu pamumwe nemumwe wavo, mari yacho ndokuvapa.

Mutongi Amanda Muridzo akapa Robert gwaro redziviri.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.