TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

musoro wegudo wava chinokoro.

. Aive madziva ave mazambuko.

***

Svondo rino:

Tipe tsumo inoenderana kana dzinopindirana nengano iyi:

Tsuro akanga achifamba naamai vake vachibva kumagirosa. Amai vaTsuro vaive vakatakura zvinhu zvakawanda, saka vakapa Tsuro mazai kuti atakure. Vakasvika paive nemateru, Tsuro akatadza kutsika achibva adonha. Mazai ose akabva aputsika. Tsuro haana zvake kukuvara, asi amai vake vakapopota vachiti dai vakanga vaziva, vaitakura zvavo mazai avo voga. Tsuro akati nechemumwoyo, “Zvaamai nhai, nezuro chaiye vakapunza chirongo chavo apo vaibva kutsime kunochera mvura asi haina kuita nyaya. Vakangozvinyarara.”

***

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.