Gazeta Dita

SHPALLJE ANKANDI

-

jike, e ndoqi gjithë jetën, deri sa arriti t’i ngjallë me librat, kushtuar dashurisë e artit të tyre. Dokumentar­i zbulon letrat e dashurisë mes dy artistëve, që janë një mozaik i pafund për mënyren si e shprehin dashurinë, thellësinë e barazinë e ndjenjave, shpresën, ankthin, dëshirën për t’u takuar sa më parë, një rezonancë e plotë dashurore, ku diku diku shfaqet edhe shqetësimi i shëndetit. Në letërkëmbi­m nuk mungon edhe malli dhe dashuria për Tiranën, qyteti ku ata kanë jetuar pjesën më të bukur të jetës së tyre. Kështu në një nga letrat, Kristaq Koço shkruan: “...Më merr mall i pafund për Tiranën... E duam aq shumë kur jemi larg saj...” Bie në sy bukurshkri­mi i të dyve, njohja e thellë e shqipes, edhe pse të rritur në vende jashte Atdheut të tyre…

Të dy artistët e mëdhenj, Tefta Tashko e Kristo Koço, u shkolluan dhe u vlerësuan bukur, me fjalët më të zgjedhura. Në dokumentar dëgjohet zëri bilbil i Tefta Tashkos me këngën e bukur popullore kohës me artikuj të shumtë theksojnë talentin e dy artistëve të mëdhenj, që i dhanë dritë artit e skenës shqiptare, duke e tërhequr nga errësira drejt diellit…

* * *

Nëse doni të njiheni me një love story të vertetë, prekës dhe tepër emocionues ndiqni filmin e fundit të Ylli Pepos, ku mund te udhëtoni sëbashku, përmes një deti dokumentes­h dhe dëshmitarë­sh të kohës, për të ringjallur korifejtë e artit të viteve, 30 e 40 të shekullit të kaluar, dy engjëj artistë, Tefta Tashko e Kristaq Koço!

Pasi Tefta dha koncertin e pare me sukses të plotë, bashkë me të ëmën Alekon e Katinën, niset për studime në Francë me bursë.

Monpelje e me pas, Parisi, e ushqyen zemrën e saj me tingujt e artit të vertete, por dhe vetë ajo do linte mbresa të jashtëzako­nëshme tek profesorët e shoqet e saj… Kur i ndërpresin bursën, jo vetëm shtypi i kohës në Shqipëri reagoi, por edhe

Përmbarues­i Gjyqësor Privat

BESNIK DOKUSHI

Do të zhvillojë ankandin e dytë për pasurinë e paluajtshm­e:

- Pasuria me Certifikat­e per Vertetim Pronesie, regjistrua­r në Agjensine Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kolonje, me nr.pasurie 354, Vol 2, Faqe 107, e ndodhur në Zonen Kadastrale nr.3144, e llojit “Pyll”, me siperfaqe totale 312.446 m2, me adresë ne: fshatin Radove, Sh.255, Kolonje, në pronësi të shoqerise tregtare “ALBPRIME” shpk.

Cmimi me te cilin fillon ankandi i dytë është 874,848.8 Euro( tetëqind e shtatëdhje­të e katërmijë e tetëqind e dyzet e tetë pikë tete)Euro Ankandi do të zhvillohet më datë 10.11.2023 ora 16:00 në ambjentet e Zyrës së Përmbarues­it Gjyqësor Privat BESNIK DOKUSHI, Blv “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla Nr.1, Kati 12, Zyra 40; Cel 0689032533 ; E-mail besnikdoku­shi@ymail.com

 ?? ??

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania