Gazeta Dita

Sekuestroh­et vila e Berishëve në fshatin Lura të Gjirit të Lalzit në bregdet

-

Policia ka zbarkuar në Lalëz, në vilën e Sali Berishës e cila figuron në emër të vajzës dhe dhëndrrit.

Ardhja e përfaqësue­sve të Drejtorisë së Hetimit dhe të Krimit Ekonomik, vjen pas vendimit të Gjykatës së Posaçme, për sekuestron e 16 pasurive të çiftit Malltezi.

Ndër to është edhe vila në bregdetin e gjirit të Lalzit.

Deri në këto momente, nuk ka pasur asnjë përfaqësue­s së familjes Berisha apo familjes Malltezi, por kanë qenë vetëm rojet e sigurisë që kanë pasur takim të shkurtër me përfaqësue­s të policisë.

Publikohet lista e pasurive që iu sekuestrua­n nga SPAK Jamarbër Malltezit, dhëndrit të Sali Berishës. Bëhet fjalë për 25 pasuri, prona të paluajtshm­e si edhe 6 llogari bankare.

11)Pasuria nr. 2/261/ND+1-12, vol. 27, fq. 177, zk. 8160, me sipërfaqe 102.60 m2.

12)Pasuria Nr.4/90+1-23 vol.68, faqe 227, zk.8270, apartament me sipërfaqe 208.20 m2 i ndodhur në Rr “Dëshmorët e 4 Shkurtit, Tiranë

13)Pasuria 4/90-G6, VOL.68, FQ.131, ZK. 8270. 14) Pasuria Nr. 370/18 vol.8, fq.219, zk.3051 në bashkëpron­ësi të Jamarbër Malltezit dhe Argita Malltezit.

15) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-4 Vol.62, fq.42, zk.8220 me sipërfaqe 346.1 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 70.3 m2.

16) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-5 Vol.62, fq.47, zk.8220 me sipërfaqe 356.3 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 68.8 m2

17)Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+19-N3 Vol.62, fq.26, zk.8220 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 43.03 m2

18)Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+19-N2 Vol.62, fq.27, zk.8220 me sipërfaqe 379.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 38.7 m2

19)Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+18-N3 Kodi Unik 8220062026 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 43.3 m2 20) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-2 Kodi Unik 8220062032 me sipërfaqe 375 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 31.1 m2

21)Truall dhe vile (apartament dublex) i vendosur mbi këtë truall me nr pasurie 172/277 ZK 2375 vol 14 faqa 77 me sip trualli 187.7 m2, me sip ndërtimi 76.23 m2 e ndarë në kati përdhe me sip 76.23 m2 kati i parë më sip 76.22 m2 si dhe verande me sip 22.73 m2.

22) Pasuria me numër 3/201+2-N3,vol.28, fq.26 e ndodhur në ZK.8220, me sipërfaqe 107 m2, Ruga Frosina Plaku, kati përdhe i godinës 9 (nëntë) katëshe shkalla 2.

23) Masen 45% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise Homeplan sh.p.k. me NIPT K81803020E, ne emer te shtetasit Jamarber Malltezi;

 ?? ??

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania