Esmeralda Alda:

Gazeta Paloma - - Histori -

Çështja është e thjeshtë. Së pari duhet të saktësohet se në pronësi të kujt është shtëpia. Në qoftë se është vetëm e nënës, ajo ka të drejtë t’ia japë kujt të dojë. Në rast se është në bashkëpronësi dhe bashkëpronarët nuk bien dakord për ta pjesëtuar vullnetarisht shtëpinë, atëherë secili nga bashkëpronarët ka të drejtën t’i drejtohet gjykatës me padi për pjesëtim të

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.