Studimi, 74% e nxënësve: Në arsim ka sjellje joetike

Gjimnazistët: Mësuesit përdorin fjalë fyese, nofka e sarkazëm

Gazeta Shqiptare - - SOCIALE -

Përdorimi

i autoritetit si mjet ndëshkimi, komunikimi i papërshtatshëm përmes fjalëve fyese, sarkazma apo përdorimi i nofkave fyese dhe favorizimi i nxënësve në kuadër të preferencave personale". Këto janë disa nga sjelljet joetike të mësuesve në institucionet arsimore publike, të raportuara nga nxënësit dhe prindërit, përmes studimit "Etika në Sistemin Arsimor në Shqipëri", realizuar nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike. Sjelljet joetike në shkollat e mesme u raportuan nga 74.1% e të anketuarve, ndërkohë që më pak problematike rezultojnë kopshtet, duke qenë se këto sjellje u raportuan nga 36% e të intervistuarve. Shkeljet e etikës u vunë re edhe në universitete, ku më së shumti kjo manifestohej me përdorimin e plagjiaturave dhe teksteve të papërshtatshme nga stafi akademik. 83% e studentëve të anketuar raportuan sjellje joetike. Në total, studimi përfshiu 3771 nxënës, prindër e mësues, ndërsa u shtri përgjatë periudhës shtator- dhjetor 2016. Sipas gjetjeve të raportit, nxënësit dhe prindërit ishin të vetëdijshëm për sjelljet e tyre joetike, por ata ia hidhnin fajin njëri- tjetrit. Sa u takon sjelljeve joetike nga ana e nxënësve, të cilat u raportuan nga prindërit dhe mësuesit, ato janë: dhuna verbale dhe fizike ndaj shokëve, përdorimi i substancave narkotike në shkolla, kopjimi dhe sjellja e keqe ndaj mësuesve. Sipas studimit, edhe prindërit kanë sjellje të papranueshme, duke ushtruar presion ndaj mësuesve për favorizim të nxënësve, qortimit në publik të fëmijëve dhe shmangies së takimeve të rregullta dhe bashkëpunimit me mësuesit. Në konkluzionet e studimit, specialistët theksuan nevojën për ndërhyrje në shumë nivele të arsimit

DISA NGA REZULTATET E STUDIMIT

për t'i zgjidhur çështjet joetike. Ndryshimi i rregullave te edukimi specifik i mësuesve dhe stafit akademik, trajtimi i pabarazive sociale, paragjykimeve, diskriminimit dhe kulturës së ndëshkimit janë disa prej masave të rekomanduara prej tyre. E pranishme në prezantimin e studimit ishte edhe zëvendësministrja e Arsimit dhe Sportit, Nora Malaj, e cila theksoi se institucioni që ajo përfaqëson do të fokusohet te rekomandimet e nxjerra nga studimi, si një pikënisje për hulumtimin e mëtejshëm dhe zgjidhjen e këtyre problemeve.

Foto ilustruese

Prezantimi i studimit

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.