Zbardhen emrat e 60 punonjësve të shëndetësisë, që do të ritestojnë aftësitë profesionale

Urdhri i Infermierëve të Shqipërisë: Verifikoni të dhënat, kryeni riregjistrimin Përsëritje e provimit VAP për infermierët, fizioterapistët e mamitë

Gazeta Shqiptare - - KANCERI I GJIRIT -

Rreth 60 punonjës shën detësie duhet t'i nën shtrohen sërish testimit për të marrë licencën që u jep të drejtën e ushtrimit të profesionit. "Gazeta Shqiptare" zbardh sot listat me kodet e praktikantëve që duhet të paraqiten për t'u riregjistruar për testim në Praktikën Profesionale me Mbikëqyrje si dhe provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik ( VAP). "Iu njoftojmë se të gjithë kandidatët që kanë të shënuar kodin e kartës së praktikantit në këtë listë, duhet të përsërisin Praktikën Profesionale me Mbikëqyrje si dhe provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik ( VAP), pra të riregjistrohen për përsëritjen e praktikës në zyrat ku kanë bërë regjistrimin fillestar. Verifikoni të dhënat tuaja", - theksohet në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare të Urdhrit të Infermierëve të Shqipërisë.

PROCEDURA

Për të gjithë ata që janë përsëritës në Provimin e Shtetit, do të bëhet edhe konfirmimi i pjesëmarrjes në sezonin e radhës, duke dorëzuar: kërkesën me shkrim për pjesëmarrje në këtë provim, ku do të përcaktojnë saktë për të satën herë hyjnë në Provim Shteti. Gjatë vitit 2012, Urdhri i Infermierit ndryshoi kushtet për të gjithë kandidatët që dëshironin të hynin në provimin e shtetit. Sipas këtyre ndryshimeve, të interesuarit, përveç praktikës profesionale, i nënshtrohen një testimi profesional në fund të saj, ndërkohë që vetëm nëse vlerësohen pozitivisht në të, kanë të drejtë të regjistrohen për provimin e shtetit. Konkretisht, studenti i diplomuar në programet e studimit të sipërpërmendura, ditën që regjistrohet, merr librezën e praktikës profesionale. Në këtë librezë mbahen shënimet ditore përgjatë 12 javëve që studenti realizon praktikën, të cilat firmosen çdo ditë nga drejtuesi i saj. Në fund, libreza e firmosur nga drejtuesit vlerësohet me një numër pikësh të caktuara. Saktësisht, ato janë nga 10 deri në 25 pikë, të cilat i njihen kandidatit gjatë realizimit të testimit profesional. Ai e merr librezën dhe 10 ditë para datës së provimit e dorëzon atë pranë Urdhrit Profesional dhe regjistrohet për dhënien e testimit profesional.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.