Universiteti "Luarasi": Ja kur mbyllen aplikimet në bachelor e master

3 mastera të rinj profesionalë me profil ekonomik, degë e re në Financë dhe Menaxhim Risku "Kriteret dhe dokumentacioni që duhen plotësuar"

Gazeta Shqiptare - - QEVERISJA -

Universiteti "Luarasi" po vazhdon regjistri met për të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin studimet në një prej programeve në nivelin bachelor apo master. Të interesuarit mund të aplikojnë për një nga degët e studimit në këtë institucion elitar të arsimit të lartë deri në 2 nëntor të këtij viti, ndërkohë që procesi i regjistrimeve do të vijojë deri në 7 nëntor. "Bazuar në udhëzimin e MASR- së Nr. 33, datë 23.10.2018 ju njoftojmë se kandidatët për studentë të cilët nuk kanë mundur të aplikojnë apo të regjistrohen gjatë raundeve të para ( përfshi këtu dhe studentët që nuk e kanë plotësuar formularin A1 / A1Z) mund të aplikojnë deri në datë 2 nëntor 2018. Ndërsa procesi i regjistrimeve do të vazhdojnë deri në datën 5- 7 nëntor 2018",- thuhet në njoftimin e universitetit "Luarasi". Ndërkohë në rast se do të ketë ende kuota të lira në një prej degëve në 3 fakultetet e "Luarasi- t", regjistrimet do të vazhdojnë deri në datë 15 nëntor 2018.

KRITERET

Maturantët që dëshirojnë të ndjekin studimet e larta në një prej 3 fakulteteve që ofron "Luarasi" duhet të plotësojnë disa kritere. Se pari, të interesuarit duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të zotërojnë diplomën e shkollës së mesme ku kanë përfunduar studimet. Gjithashtu, kandidatët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare mbi 6 ( përjashtohen këtu studentët që aplikojnë për studime të larta profesionale); si dhe nuk duhet të rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi.

DOKUMENTACIONI

Të interesuarit mund të paraqesin pranë sekretarisë mësimore të universitetit "Luarasi" dokumentacionin e përcaktuar. Respektivisht kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të noterizuar të diplomës së shkollës së mesme ( e njëjësuar nga MASR në rast se studenti ka mbaruar jashtë vendit); një kopje të mjetit të identifikimit; si dhe dy fotografi;. "Mos hezitoni të na kontaktoni për pyetje apo paqartësi lidhur me procesin e pranimit në të gjitha programet dhe ciklet e studimit që ofron KU "Luarasi". Ju mirëpresim!",- thuhet më tej në njoftim.

PROGRAMET MASTER

Për herë të parë Luarasi do të ofrojë programe jo vetëm për ciklin e parë të studimeve bachelor në fushën e teknologjisë, por edhe në ciklin e dytë master. Për vitin e ri akademik 20182019, universiteti do të ofrojë masterin profesional për Sigurinë Kibernetike dhe Informacionin si dhe masterin shkencor për Teknologjinë e Informacionit dhe Inova-

cionit. Këto programe kanë për qëllim të sigurojnë një lidhje organike mes teknologjisë së informacionit dhe biznesit. Në mbarim të këtij cikli të diplomuarit do të kenë mundësi jo vetëm të identifikojnë nevojat e bizne-

sit, por të propozojnë edhe zgjidhje mbështetur në këto teknologji të kohës. Universiteti "Luarasi" po i afrohet çdo ditë e më shumë nevojave të tregut duke përgatitur profesionistë në programet më të kërkuara aktu-

alisht. Për t'u gjendur sa më pranë studentëve, institucioni elitar i arsimit të lartë ka çelur 3 mastera profesionalë në Fakultetin Ekonomik për vitin e ri akademik 20182019. Përkatësisht tre degët e reja në ciklin e dytë të stu-

dimeve janë Marketing dhe Reklamë; Financë dhe Menaxhim Risku si dhe Kontabilitet. Fakulteti Ekonomik në universitetin "Luarasi" ofron për studentët edhe dy mastera shkencorë shumë të rëndë- Maturantët që dëshirojnë të ndjekin studimet e larta në një prej 3 fakulteteve që ofron "Luarasi" duhet të plotësojnë disa kritere. Së pari, të interesuarit duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të zotërojnë diplomën e shkollës së mesme ku kanë përfunduar studimet. Gjithashtu, kandidatët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare mbi 6 ( përjashtohen këtu studentët që aplikojnë për studime të larta profesionale).

sishëm; përkatësisht për Banka dhe Tregje Financiare dhe Menaxhim Ekzekutiv. Spaho thekson se edhe masteri profesional Menaxhimi i sigurimeve, i çelur një vit më parë ka rezultuar i suksesshëm.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.