Tiranë- Durrës me tarifë, biznesi privat bën propozimin në qeveri

Pas Rrugës së Kombit, pritet që rruga kryesore në vend të jepet me koncesion Gjiknuri: S'ka vendim, jemi në fazën e analizës

Gazeta Shqiptare - - LOTARIA AMERIKANE -

Autostrada TiranëDurrës pritet të jepet me koncesion përmes një kontrate të tipit BOT, që nënkupton ndërtimin, operimin e më pas transferimin e saj tek autoritetet shtetërore. Ndërkohë që në këtë rast bëhet fjalë për zgjerim të saj, duke qenë se kjo vepër është tashmë e ndërtuar. Ndërkaq, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë thanë për "TV SCAN" se tashmë është paraqitur një propozim, i cili po analizohet nga ky dikaster, ndërkohë që në vijim të analizimit dhe nëse do të merret në konsideratë, do të bëhen transparente të gjitha fazat e mëtejshme.

Të njëjtit përfaqësues shtuan se bëhet fjalë për një propozim, ku i gjithë investimi kryhet nga privati, ndërkohë që rruga kryesore parashikohet të jetë me pagesë. Referuar propozimi të mbërritur, kompania private angazhohet të sigurojë edhe rrugët dytësore, që do të jenë pa pagesë, duke iu mundësuar qytetarëve zgjedhje alternative. Sa i takon pagesës së kalimit, do të jetë kompania private, ajo që do të vendosë sesa do të jetë, duke marrë parasysh kos- Referuar procedurave standarde, në rastin e propozimeve të pakërkuara, fillimisht ato miratohen nga Këshilli i Ministrave, i cili akordon edhe një bonus pikësh për kompaninë që e ka paraqitur, ndërsa më pas hapet një garë zyrtare pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, ku mund të dorëzojnë oferta të gjitha kompanitë e interesuara.

ton e investimit dhe fitimin e saj.

Referuar procedurave standarde, në rastin e propozimeve të pakërkuara, fillimisht ato miratohen nga Këshilli i Ministrave, i cili akordon edhe një bonus pikësh për kompaninë që e ka paraqitur, ndërsa më pas hapet një garë zyrtare pranë Agjencisë së

Prokurimit Publik, ku mund të dorëzojnë oferta të gjitha kompanitë e in-

teresuara. Fakti që autostrada Tiranë- Durrës do të bëhet me pagesë është paralajmëruar më herët nga ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri.

REAGIMI I GJIKNKURIT

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë informon opinionin publik se në këtë institucion është depozituar një propozim nga një subjekt privat për real- Projektet e paraqitura kanë për referencë kosto tavan dhe jo kosto konkrete të realizimit. Kostot finale të projekteve përcaktohen vetëm pasi të ketë projekt zbatimi të miratuar për realizimin e veprave në fjalë. Çdo koment mbi shifra konkrete në këtë fazë është keqinformim dhe spekulim mediatik. izimin e projektit të zbatimit, financimit, zhvillimi dhe operimin e projektit sipas kornizës së PPP në modelin BOT, për segmentin rrugor:

Segmenti 1: TiranëVorë- Durrës

Segmenti 2: KasharRrogozhinë

Propozimi ka për qëllim të ofrojë një zgjidhje të qëndrueshme për të ulur ngarkesën në të gjithë rajonin Tiranë, Durrës dhe Rrogozhinë. Skema e propozuar parashikon ndërtimin e veprave në fjalë në dy faza. Së pari, zgjerimin e aksit TiranëVorë- Durrës, rehabilitimin e rrugës dytësore TiranëDurrës përmes Ndroqit dhe asaj të aksesit për bizneset. Së dyti, në një fazë të mëvonshme, përtej 2025, parashikohet ndërtimi i aksit tjetër KasharRrogozhinë. Skema e propozuar parashikon që të gjithë koston e ndërtimit e përballon koncesionari privat, i cili vendos një tarifë për kalimin duke garantuar shlyerjen e investimit dhe fitimin e arsyeshëm pa rënduar mbi Buxhetin e Shtetit. Qytetarëve u krijohet edhe mundësia e kalimit pa pagesë përmes rrugës alternative. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është duke analizuar këto propozime, nuk ka asnjë vendimmarrje dhe në rast të një konkluzioni pozitiv, do të ndiqen me transparencë të plotë të gjitha procedurat e përcaktuara në ligj, duke garantuar mbrojtjen maksimale të interesave të qytetarëve shqiptare.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.