Ukrainë: Rreziku nga “lufta totale”

Gazeta Shqiptare - - FAQE 1 - Nga “DEUTSCHE WELLE”

Aktualisht

të gjitha informacionet çojnë në një konkludim: Konfl ikti i ri mes Ukrainës dhe Rusisë duket i pashmangshëm. Presidenti Petro Poroschenko ...

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.