Të rinjtë e fshatit Katund i Ri, të ' izoluar' prej transportit

Banorët: Duhet të ketë përmirësim në orare

Gazeta Shqiptare - - LEGALIZIMET -

PROJEKTI

Qëllimi i projektit "Lëviz për të votuar" dhe trajnimit është sensibilizimi i votueseve të rinj për votën dhe mbledhja e problematikave të ngritura prej tyre. Në fund të takimit nga të rinjtë u parashtruan një sërë çështjesh dhe problemesh si: Mungesë librash në bibliotekën e shkollës "Isuf Hoti" dhe në shkolla të tjera. Nevoja e një qendre sociale për njerëzit në nevojë. Kërkohen terrene sportive dhe kulturore. Ngritja e një qendre rinore, për aktivizimin e të rinjve. ratorëve nëpër shkolla. Investime në përmirësimin e kushteve nëpër shkolla, duke filluar që nga uji nëpër tualete që mungon. Mungesë trotuaresh nëpër lagje. Problematike është dhe lin- ja e transportit si për nxënësit e shkollave ashtu edhe për banorët. Autobusi që transporton nxënësit ka një orar të kufizuar dhe largohet menjëherë pas mësimit.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.