Fjalëkryqi ( 2)

Gazeta Shqiptare - - Pensionet E Pleqërisë -

HORIZONTAL

1. Mondrian piktor.

5. Safin tenist.

9. Eshtë e re pas Krishtit.

10. Janë grimca të famljes së adroneve të tilla. 12. Fillojnë matematikën

13. Mbarojnë fare

14. Josa trainer.

15. Në mes të dhomës.

17. Gjysma e inatit.

19. Ishin shkolla edukimi.

22. Janë ritransmetues televizivë.

24. Ishte djali që vrau Odiseun.

25. Një pjesë e opozitës

27. Një ekspres në binarë.

29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.

30. Mund të lakohen.

32. Një yll me bisht.

34. Italia në Internet.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.