Krijohet struktura për negociatat me BE- në, “përjashtohet” opozita

Komiteti Shtetëror për Integrimin do jetë organi më i lartë dhe drejtohet nga Rama Në asnjë nga organet e reja nuk ka përfaqësues të minorancës

Gazeta Shqiptare - - Zgjdhjet Vendore -

Shqipëria pret në qershor një vendim pozitiv nga Bashkimi Europian për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Ndaj, për t'i paraprirë asaj që do vijë pas këtij vendimi, qeveria shqiptare ka miratuar edhe krijimin e një strukture të posaçme shtetërore, përgjegjëse për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e Traktatit të Aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo strukturë ka si qëllim realizimin e procesit të shqyrtimit të përafrimit dhe të vlerësimit të legjislacionit të brendshëm me acquis të Bashkimit Evropian, përcaktimin dhe hartimin e qëndrimeve negociuese të Republikës së Shqipërisë për secilin kapitull të acquis të Bashkimit Evropian, si dhe negocimin dhe lidhjen e Traktatit të Aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por, ajo që bie në sy këtë strukturë të re është mungesa e përfaqësimit të opozitës, pavarësisht se bëhet fjalë për një proces që qëndron mbi palët dhe që përbën një interes kombëtar të të gjithë shqiptarëve.

STRUKTURA

Sipas vendimit të qeverisë, struktura zyrtare e negociatave do të përbëhet nga 6 grupe të veçanta pune ose organe, të cilat do të kenë secila detyrat e tyre. Më konkretisht, pjesë e kësaj strukture do të jetë Komiteti Shtetëror për Integrimin Evropian, Delegacioni Shtetëror, Grupi Negociator, Misioni i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Sekretariati i Integrimit Evropian dhe grupet ndërinstitucionale të punës. Sa i përket Komiteti Shtetëror për Integrimin Evropian, ai do të jetë organi më i lartë që siguron mbikëqyrjen e strukturës së negociatave dhe bashkërendimin e qëndrimit negociues. Komiteti drejtohet nga kryeministri dhe në të do të marrin pjesë: kryetari i Delegacionit Shtetëror, kryenegociatori, ministrat përgjegjës për çështjet e brendshme, të ekonomisë, financës dhe drejtësisë, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Pra, nisur që nga organi më i lartë i drejtimit të negociatave mungon përfaqësimi i opozitës. Ndërkohë që sipas këtij vendimi, Delegacioni Shtetëror është organi përgjegjës për

zhvillimin e dialogut politik të negociatave me institucionet e Bashkimit Evropian. Ai përbëhet nga: ministri përgjegjës për punët e jashtme, në funksionin e kryetarit, kryenegociatori, në funksionin e zëvendëskryetarit, kreu i Misionit të Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian, përfaqësues të ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore, në varësi të fushës së përgjegjësisë shtetërore që është ob-

jekt diskutimi me institucionet e Bashkimit Evropian. Pra, edhe në këtë organ të dytë për nga hierarkia mungon përcaktimi i një vendi në mënyrë nominale për opozitën.

GRUPI NEGOCIATOR

Një tjetër organ i rëndësishëm i kësaj strukture është Grupi Negociator, i cili është përgjegjës për zhvillimin e procesit teknik të negociatave të aderimit me institucionet e Bashkimit Evropian.

Ai përbëhet nga kryenego-

STRUKTURA

Pjesë e kësaj strukture do të jetë Komiteti Shtetëror për Integrimin Evropian, Delegacioni Shtetëror, Grupi Negociator,

Misioni i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Sekretariati i Integrimit Evropian dhe grupet ndërinstitucionale të punës.

ciatori dhe jo më pak se 7 anëtarë dhe përbërja e tij. Siç edhe shihet edhe në këtë organ, mungon përfaqësimi i partive opozitare, ndonëse deri më tani procesi negociues është kryer me përfaqësim të gjerë, mazhorancë- opozitë. Ndërkohë që organet apo mekanizmat e tjera negociuese të integrimit të Shqipërisë janë të nivelit teknik dhe më shumë kanë të bëjnë me përfaqësinë tonë në BE dhe sekretariatin teknik që përgatit materialet.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.