Lotaria Amerikane, ambasada: Çfarë duhet të dinë fituesit e DV 2019- ës

"Kujdes, kontrolloni ' email'- in! Do t'u vijnë informacione të rëndësishme mbi procedurën" "Udhëzimet dhe dokumentacioni që duhet të dorëzoni"

Gazeta Shqiptare - - Protesta -

Të gjithë ata shtetas sh qiptarë që janë përzgjedhur si fitues të Lotarisë Amerikane 2019të, duhet të bëjnë kujdes dhe të kontrollojnë ' email'- in, pasi mund të marrin informacione të rëndësishme lidhur me procedurën në vazhdim. Njoftimi është bërë ditën e djeshme nga ambasada amerikane në Tiranë, e cila thekson se sapo Çështja të jetë gati për shqyrtim, fituesit do të marrin ' email' nga KCC. "Të përzgjedhur të Lotarisë DV2019: ju duhet të keni qasje në ' email'- in juaj, pasi KCC do t'ju dërgojë informacion të rëndësishëm me ' email', sapo çështja juaj të jetë gati për shqyrtim", - thekson ambasada. Pasi KCC merr dhe përpunon formularin e aplikimit DS- 260 për aplikantin dhe anëtarët e familjes shoqëruese, do të merren udhëzime se si të skanohen dhe ngarkohen dokumentet mbështetëse të nevojshme. Intervista nuk do të caktohet derisa të dorëzohen kopjet e skanuara të të gjitha dokumenteve të kërkuara, duke ndjekur udhëzimet. Fituesi duhet të sjellë dokumentet origjinale në intervistën me zyrtarin konsullor. Rekomandohet që të fillojë këtë proces në fillim. Aplikanti dhe secili anëtar i familjes që do ta shoqërojë atë në Shtetet e Bashkuara do të duhet të dorëzojë kopjet e skanuara dhe çdo përkthime të kërkuar të dokumenteve origjinale ose kopjeve të vërtetuara të dokumenteve të listuara nga një zyrë, autoritet ose subjekt lëshues i duhur në vendin e origjinës.

' EMAIL'- I NGA KCC

"Ju do t'ju kërkohet të sillni dokumentet origjinale në intervistën tuaj për vizë në ambasadën apo konsullatën e SHBA, së bashku me përkthimet e kërkuara. KCC do të dërgojë instruksione që shpje- gojnë se si të skanoni dhe dërgoni ' email' dokumentet dhe përkthimet e kërkuara pasi të keni dorëzuar një aplikim të vlefshëm DS- 260 për ju dhe për të gjithë anëtarët e tjerë të familjes. Vizita juaj e intervistës për vizë nuk do të caktohet derisa KCC të ketë pranuar dhe rishikuar të gjitha dokumentet e nevojshme mbështetëse. Ju do të merrni dokumentet origjinale me vete në intervistën tuaj në një ambasadë ose konsullatë të SHBA. Mos dërgoni asnjë nga këto dokumente në Qendrën Konsullore Kentucky pasi do të shkatërrohen", - bën me dije departamenti amerikan i shtetit. Ndërkohë, dokumentet civile dhe perso- nale mund të ndryshojnë nga vendi në vend, varësisht nga disponueshmëria. Mund të ketë udhëzime shtesë për marrjen e dokumenteve civile në një vend të caktuar ose dokumente shtesë të kërkuara, varësisht nga Ambasada e SHBA- ve ose Konsullata ku do të aplikohet. Fituesit duhet të zgjedhin ambasadën ose konsullatën ku do të aplikojnë për të mësuar se cilat kërkesa shtesë ekzistojnë, nëse ka.

INTERVISTA

"Ju duhet të përgatiteni për intervistën tuaj me kujdes. Pamundësia për t'u përgatitur plotësisht për intervistën tuaj në ambasadën ose konsullatën e SHBA mund të rezultojë në vonesë ose mohim të aplikimit për vizë. Pasi të keni njoftuar për intervistën tuaj të planifikuar, do t'ju duhet të ndërmerrni hapat e rëndësishëm përpara datës së intervistës", - bën me dije Departamenti Amerikan i Shtetit. Fillimisht duhet të shqyrtohet me kujdes informacioni i caktimit në Kontrollin e Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit të E- DV, duke shënuar datën, kohën dhe vendndodhjen e intervistës për vizën e emigrantëve. Më tej duhet të merren në shqyrtim Udhëzimet e Intervistës së Ambasadës së SHBA- ve ose Konsullatës.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.