Gazeta Shqiptare : 2019-02-15

Faqe 1 : 1 : 1

Faqe 1

Kryeredaktor: Erl MURATI Zv/ kryeredaktore - Rezarta DELISULA Tel:( 04) 2359- 104, Fax:( 04) 2359- 116 E- mail: [email protected] hotmail. com Çmimi, 50 lekë ( 1.5 euro) Viti XXVI - Nr. 7794 E premte 15 Shkurt 2019 Opinioni Opinioni Ditës Ditës i i Kryeministri: Në faqen 3 6 GRA TE VRARA NE 2019 PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.