Gazeta Shqiptare : 2019-02-15

Protesta : 6 : 6

Protesta

6 - SOCIALE E premte Shkurt 15 2019 Voltiza Duro UDHËZIMET DHE DOKUMENTACIONI Fillimisht duhet të shqyrtohet me kujdes informacioni i caktimit në Kontrollin e Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit të E- DV, duke shënuar datën, kohën dhe vendndodhjen e intervistës për vizën e emigrantëve. Më tej duhet të merren në shqyrtim Udhëzimet e Intervistës së Ambasadës së SHBA- së ose Konsullatës. Mund të jepen udhëzime shtesë nga Ambasada ose Konsullata e SHBA, ku do të aplikoni dhe intervistoni, prandaj ju lutemi t'i rishikoni me kujdes këto udhëzime. Programoni dhe përfundoni një provim mjekësor Ju ( dhe çdo anëtar i familjes që aplikoni për vizë me ju) ju kërkohet të planifikoni një takim mjekësor me një mjek të autorizuar në vendin ku do të intervistoheni. Shpjegoni se ekzaminimi është për një aplikim për vizë emigrimi dhe jepni mjekun datën e intervistës. Mjeku do t'ju tregojë koston e ekzaminimit dhe testeve. Ju lutem vini re se disa nga informacionet e përfshira në këto udhëzime mund të zbatohen për klasifikimin e vizave të emigrantëve përveç vizave të diversitetit. Mblidhni fotot dhe të gjitha dokumentet e kërkuara Çdo aplikant i DV do të duhet të sjellë dy ( 2) fotografi identike në intervistë. Shqyrto informacionin e detajuar rreth kërkesave të fotografive për të siguruar që fotot tuaja do të jenë të pranueshme. Dokumentacioni Informacioni i takimit të printuar nga Kontrolli i Statusit të Regjistruesit në faqen elektronike të E- DV. Faqja e konfirmimit DS- 260 Pasaportë të vlefshme për gjashtë muaj pas datës së parashikuar për hyrje në SHBA për ju dhe çdo anëtar i familjes që aplikon për vizë. Dokumentet origjinale ose kopjet e vërtetuara të dokumenteve civile të dorëzuara në KCC. Sillni një fotokopje të ndonjë dokumenti që nuk i keni dorëzuar KCC- së si pjesë e procesit të kualifikimit të intervistës. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.