ISSH: Pensionet e pleqërisë, ja si të përfitoni më shumë të ardhura

Procedura për të bërë sigurim vullnetar Instituti i Sigurimeve publikon skemën për derdhjen e kontributeve për ata që s’plotësojnë vitet e punës

Gazeta Shqiptare - - Faqe 1 - Nga VOLTIZA DURO

Të gjithë të moshuarit që nuk i kanë plotësuar vitet e përcaktuara të punës me kontribute për të marrë pension apo të përfi tojnë një masë më të lartë të tij mund të aplikojnë për sigurimin vullnetar. Sot, “Gazeta Shqiptare” publikon ...

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.