Paga mesatare, afro 50 mijë lekë

Në vitin 2018 u rrit me 2.4%, krahasuar me një vit më parë

Gazeta Shqiptare - - Policia -

hasuar me tremujorin e dytë. Megjithatë, me bazë vjetore krahasimi, paga mesatare në ekonomi u rrit me rreth 2.4%. Në vlerë monetare, një i punësuar paguhej rreth 1200 lekë më shumë krahasuar me një vit më parë. Këto të dhëna tregojnë se rritja e pagave është ende e ngadaltë, sidomos e zhveshur nga efekti i inflacionit. Në terma realë, paga mesatare në tremujorin e tretë u rrit me vetëm 0.2%. Sipas dhënave nga INSTAT, mësohet se pagesat in- formale janë ulur në vitet e fundit, por ato ngelen të pranishme, sidomos për nivelet më të larta të pagave, ku kosto e deklarimit është më e madhe. Ky është një nga faktorët pse paga mesatare është më e lartë në sektorin pub- lik. Sipas INSTAT, në shtet paga mesatare është rreth 60,500 lekë në muaj, 20% më e lartë krahasuar me pagën mesatare për të gjithë ekonominë. Rritja e pagave është një ndër faktorët kryesorë të rritjes së kostove të prodhimit dhe të presioneve inflacioniste në ekonomi. Banka e Shqipërisë në raportin e fundit të politikës monetare vlerëson se këto presione janë në rritje.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.