Raporti për 9 muaj, 2800 biznese ulin qepenat

Gazeta Shqiptare - - Policia -

Rreth

2819 biznese kanë mbyllur aktivitetin në 9 muaj të vitit 2018 vetëm në kryeqytet. Të dhënat zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore tregojnë se 1775 prej këtyre subjekteve që janë mbyllur gjatë periudhës janar- shtator 2018 i përkasin kategorisë kryesore, që përbëjnë dhe shifrën më të lartë, ndërsa pjesa tjetër janë sekondare. Po të analizojmë sipas llojit të aktivitetit, vihet re se shitja me pakicë është ajo që ka dalë më së shumti nga tregu gjatë kësaj periudhe, ku janë plot 1448 subjekte të mbyllura, të ndjekura nga njësi shërbimi, si bare, restorante, hotele me 714 subjekte dhe më pas në një numër më të vogël renditet transporti me 231 subjekte të mbyllura, shitje me shumicë me 2017 subjekte dhe njësi prodhimi, ku janë regjistruar 91 biznese që kanë dalë nga tregu. Ndërsa lloji i aktivitetit që rezulton me zero mbyllje janë ambulantët që kanë vijuar të jenë stabël në treg.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.