3%

Gazeta Shqiptare - - Sigurimi Vullnetar -

sipas pagës minimale të miratuar në periudhën kur bëhet pagesa. "Kuota mujore e sigurimit vullnetar për vitin 2017 është 5 184 lekë, që i korrespondon pagës minimale mujore: 24 000 lekë x 21.6%. Për pagesat paradhënie, aplikohen zbritje në varësi të kohës kur kryhet pagesa. Kështu, nëse

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.