Gazeta Shqiptare : 2019-02-16

Sigurimi Vullnetar : 12 : 12

Sigurimi Vullnetar

12 - SOCIALE E shtunë 16 Shkurt 2019 Papunësia, problemi më i madh për moshat 20- 45 vjeç INFORMACIONI PËR BARNAT Publiciteti i barnave për të cilat është e lejuar t'i drejtohet popullatës, duhet të përmbajë të paktën një nga informacionet e mëposhtme. a) Emrin tregtar të barit dhe emrin EPN të lëndës aktive, kur bari përmban vetëm një lëndë aktive; b) Informacionin e nevojshëm lidhur me mënyrën e duhur të përdorimit të barit, c) Informimin e pacientëve lidhur me leximin e kujdesshëm të fletudhëzuesit ose të udhëzimeve në paketimin e jashtëm ose në paketimin parësor të barit Rregullorja e re e miratuar përcakton gjithashtu edhe mënyrën e publicitetit të barnave përmes internetit. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.