Manastirli­u: Stafet mjekësore e pacientët me terapi mjekimi përjashtoh­en nga ndalimi i qarkullimi­t

Ja rregullat e reja për ndalimin e qarkullimi­t

Gazeta Shqiptare - - Koronaviru­si Në Shqipëri -

Ministrja

e Shëndetë sisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirli­u në një komunikim me publikun duke shpjeguar urdhrin e ri për ndalimin e qarkullimi­t të automjetev­e private për të frenuar përhapjen e COVID19, deklaroi se personeli shëndetëso­r dhe të gjithë personat me sëmundje kronike që kanë të planifikua­ra terapi mjekimi në spitale përjashtoh­en nga ky urdhër. "Përjashtim nga rregulli i përcaktuar në pikën 1 dhe 2 të këtij urdhri bëhet për autoambula­ncat, automjetet që kryejnë funksione shërbimi me funksion publik dhe ato që transporto­jnë mallra. Autorizimi për qarkullimi­n e autoambula­ncave, automjetev­e që kryejnë funksione shërbimi shtetëror dhe ato që transporto­jnë mallra kryhet sipas urdhëzimev­e të Policisë së Shtetit. Gjith

të dielën, në mesnatë nuk do të lejohet të qarkullojn­ë automjete të transporti­t urban, automjete nga Tirana në Durrës, dhe automjete private brenda për brenda Tiranës, Durrësit dhe 6 qarqeve. Qarkullimi në këtë terashtu, përjashtoh­en të gjithë personat me sëmundje kronike që kanë të planifikua­ra terapi mjekimi në spitale të shoqëruar nga vetëm një person", tha Manastirli­u. Urdhri për ndalimin dhe kufizimin e lëvizjeve me mjetet e transporti­t parashikon: 1. Ndalimin e qarkullimi­t të

ritore dhe këtu falënderoj disa nga kontribute­t tuaja që ndihmuan evidentimi­n do të jetë i hapur vetëm për ambulancat dhe automjetet për personelin shëndetëso­r, farmacitë, furnizimin me ushqime, medikament­e, kateringu, mjeteve të transporti­t publik dhe privat, përfshirë automjetet private, brenda Tiranës dhe Durrësit dhe nga Tirana dhe Durrësi drejt zonave të tjera të vendit dhe anasjellta­s, duke filluar nga ora 06: 00 e datës 13.03.2020 deri në orën 24: 00 të datës 15.03.2020. 2. Ndalimin e qarkullimi­t të mjeteve të

postare, zjarrfikës, funeral pastaj natyrisht edhe për personelin e lidhur me sistemet e furnizimit me energji elektrike apo ujësjellës plus policia private të ruajtjes së objekteve, gjithashtu, aeroportua­le për linjat ajrore për të transporti­t publik dhe privat, përfshirë automjetet private, në Shkodër, Lezhë, Elbasan, Lushnje, Fier dhe Vlorë duke filluar nga ora 06: 00 e datës 13.03.2020 deri në orën 24: 00 të datës 15.03.2020. Duke falënderua­r ekipet mjekësore që siç u shpreh Manastirli­u po bëjnë një punë fantastike në terren për të përballuar këtë situatë, ministrja deklaroi se të gjithë punonjësit e sistemit shëndetëso­r do të vijojnë të jenë në krye të detyrës siç bëjnë çdo ditë të vitit. Manastirli­u kërkoi nga qytetarët të respektojn­ë këto rregulla të forta, por që janë të domosdoshm­e pasi nuk është vetëm Shqipëria që po i ndërmerr por të gjitha vendet që po përballen me një situatë të tillë.

cilat për të gjitha këto kur bëhet fjalë për strukturat shtetërore",- tha kryeminist­ri. Më tej ai sqaroi procedurën që duhet të ndjekin personat që do të duhet të dalin nga shtëpia këto ditë për shkak të punës. "Duhet të dërgohet

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.