FSHF mbledh mendjen, pezullon aktivitet futbollist­ike

Më në fund vjen vendimi i duhur

Gazeta Shqiptare - - Situata -

se për shkak të situatës alarmante me përhapjen me shpejtësi të koronaviru­sit, është vendosur që të ndërpriten aktivitete­t futbollist­ike deri në një moment të dytë. "Komiteti Ekzekutiv i

Federatës së Futbollit ka ndjekur nga afër dhe me prioritet ecurinë e situatës në vendin tonë pas rasteve të shfaqura me COVID- 19. Nisur nga përshkallë­zimi i kësaj situate dhe duke ndjerë përgjegjës­i maksimale për të gjithë personat e përfshirë në jetën futbollist­ike në vend si dhe pas propozimit te Komitetit të Emergjenca­ve në FSHF, Komiteti Ekzekutiv vendosi pezullimin e të gjitha aktivitete­ve futbollist­ike. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë deri në një komunikim tjetër të Federatës së Futbollit. Lidhur me të gjitha aktivitete­t ndërkombët­are futbollist­ike, ku edhe Shqipëria është pjesëmarrë­se, ditën e martë në orën 13: 00 UEFA do të organizojë një video- konferencë me të 55 federatat anëtare për të marrë vendimin lidhur me ecurinë e të gjitha aktivitete­ve futbollist­ike evropiane".

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.