Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Faqe 1 : 1 : 1

Faqe 1

Kryeredakt­or: Erl MURATI Zv/ kryeredakt­ore - Rezarta DELISULA Tel:( 04) 2359- 104, Fax:( 04) 2359- 116 E- mail: gazetashqi­[email protected] hotmail. com Çmimi, 50 lekë ( 1.5 euro) Viti XXVII - Nr. 8176 E premte 13 Mars 2020 Opinioni Opinioni Ditës Ditës i i Ky virus luftohet me masa ekstreme qe ne fi llim. Qeveria shqiptare u soll në mënyrë totalisht të papërgjegj­shme nga data 25 shkurt deri dy ditë ... Vijon në faqen 21 Në faqet 2- 3 GUVERNATOR­I PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.