Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Situata : 13 : 13

Situata

AKTUALITET - 13 2020 E premte Mars 13 Ornela Manjani M inistria Financave publikon listën me 10700 ish- të përndjekur të rregjimini­t komunist që do të marrin dëmshpërbl­imin. Trashëgimt­arët e ish- të dënuarve politikë, fëmijët e nipërit e tyre që nuk kanë marrë dëmshpërbl­imin e këstit të tretë duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Dosjet janë shqyrtuar nga Drejtoria e Pagesave dhe kanë 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentac­ionin që u mungon në dosje. Ministria e Financave bën të ditur se trashëgimt­arët njihen si përfitues, por kanë mangësi në dokumentac­ion. "Gazeta Shqiptare" publikon sot listën e përfituesv­e me të gjitha detajet për çdo dosje. Në listën e publikuar shënohet me "V" në rastet kur dokumenti është në rregull, ISH- TË PËRNDJEKUR­IT/ LISTA ME PËRFITUESI­T E BREZIT TË PARË DHE TË DYTË PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.