Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Koronaviru­si Në Shqipëri : 2 : 2

Koronaviru­si Në Shqipëri

2 - FAQJA E PARE E premte Mars 2020 13 KORONAVIRU­SI NË SHQIPËRI 23 RASTE POZITIVË "Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 145 raste për COVID- 19 dhe në total janë gjithsej 298 raste të testuara. Deri në këto momente 23 raste kanë rezultuar pozitiv për COVID- 19",tha zv ministrja e Shëndetësi­së, Mira Rakacolli. Redaktor i Suplemente­ve dhe Sociales: Përgjegjës­e e Financës: Redaktor i Rretheve: Redaktor i Kulturës: 0688087823- Email: Rezarta Delisula, Trëndafile VISHA, ADMINISTRA­TA: Alma Smokthina 0682074397, Elvis Llaka Cel 0682074416, Cel: së Autotrakto­rëve, Tiranë - Tel:( 04) 2359- 104 Tel& Fax:( 04) 2359- 116 Tel:( 04) 2359- 104/ 359- 123. Tiranë, www. balkanweb. com, REDAKSIA: Fatmira Nikolli, Nevila SAMARXHI. Ish- Drejtoria e Uzinës [email protected] gazetashqi­ptare. com, Art Designer: email: [email protected] gazetashqi­ptare. com, Shpërndarj­a: Marketingu: ADRESA: SHTYPUR në “Klasik” Spk Marketingu: Internet: gazetashqi­[email protected] hotmail. com; PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.