Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Koronaviru­si : 8 : 8

Koronaviru­si

8 - POLITIKE E premte Mars 2020 13 KORONAVIRU­SI FONDET "Këto alokime fondesh dhe mbështetja me fonde të menjëhersh­me janë plotësisht të mundura, po të kemi parasysh se vetëm gjatë këtij viti, qeveria ka planifikua­r të harxhojë 40 herë më shumë për PPPtë, sesa ka alokuar për koronaviru­sin: 120 milionë euro janë planifikua­r për 10 oligarkë dhe 12 PPP, ndërkohë që vetëm 3 milionë euro janë alokuar për krizën e koronaviru­sit", - deklaroi z. Basha. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.